Prohlášení k hygienickým opatřením s ohledem na stávající opatření proti šíření koronaviru. Naše aktivity jsme prakticky konzultovali s hygienickou stanicí a máme zpracovány provozní hygienické plány k jednotlivým aktivitám. K celé situaci je třeba přistupovat zodpovědně. Nechceme pohřbít roky poctivé, težké a v mnoha případech charitativní práce. V průběhu let jsme nainvestovali do našich aktivit obrovské finanční prostředky a spoustu času. Hledáme bezpečné cesty, jak pořádat s minimálními riziky. Myslíme si, že zvážení individuálních rizik je na každém jednotlivci. Navíc většina sezónních aktivit se pořádá venku. Budeme rádi pokud nám zachováte přízeň. Zkonzultujeme a vymyslíme provoz aktivit tak, aby byly v souladu s platnými nařízeními.