Zapůjčení skákacího hradu s obsluhou

Zapůjčení skákacího hradu s obsluhou

Jak probíhá zapůjčení skákacího hradu ? Pokud pořádáte veřejnou akci, měli byste myslet na veškeré aspekty. Máte atrakci pojištěnou, certifikovanou, s technickými kontrolami ?

Atrakce na veřejných akcích by měly splňovat náročnější kritérie než domácí atrakce. Jak co se týká kvality materiálu, tak kvalifikace obsluhy a bezpečnosti. Víte jak správně hrad ukotvit ? Kolik dětí na něj můžete pustit ? Co vše byste měli splnit, abyste atrakci mohli považovat za způsobilou ?

Zapůjčení skákacíhio hradu a náležitosti veřejného provozování:

 • skákací hrady by měly být certifikované s platnými technickými kontrolami
 • provoz akce by měl být pojištěn na škody způsobeneé provozem
 • atrakce by měly mít revize jak bezpečnostní, tak elektrické (dmychadla, prodlužovací kabely)
 • nafukovací atrakce nesmí být provozovány bez dozoru odpovědné osoby
 • nesmí být překročen bezpečnostní limit maximálního počtu dětí na atrakci
 • nafukovací atrakce musí být řádně ukotvena a natlakována
 • proškolená obsluha skákacího hradu musí být způsobilá k dozorování akce

Skákací hrady jsou oblíbenou atrakcí pro děti na různých akcích a slavnostech. Pro správný provoz skákacích hradů je nutné dodržovat následující zásady:

 1. Výběr vhodného místa: Skákací hrad by měl být umístěn na rovném a stabilním povrchu.
 2. Montáž a demontáž: Skákací hrad musí být pečlivě namontován a zajištěn.
 3. Limitování počtu dětí: Je důležité, aby na skákacím hradě nebylo příliš mnoho dětí najednou. Výrobce určuje maximální kapacitu skákacího hradu.
 4. Dohlížení a dozor: Dospělí by měli vždy dohlížet na své děti, které skáčou na hradě. Připraveni zasáhnout v případě problému nebo nehody.
 5. Jsou zakázány jakékoliv nebezpečné aktivity na skákacím hradě, jako je skákání z velké výšky, salta nebo skákání po osobách.
 6. Čistota: Skákací hrad by měl být pravidelně čištěn a udržován v bezvadném stavu.
 7. Omezení používání: Skákací hrad by měl být používán pouze za suchého počasí. Pokud prší, musí být zakryt (riziko uklouznutí).

Dodržování těchto zásad pro správný provoz skákacího hradu je důležité pro zajištění bezpečnosti dětí a všech ostatních účastníků akce.

Zapůjčení skákacího hradu s obsluhou

Zapůjčení skákacího hradu s obsluhou