Skákací hrad pro školy a školky Svitavy

Skákací hrad pro školy a školky Svitavy

Pronájem certifikovaných skákacích hradů pro školy a školky s obsluhou (revize, certifikace, pojištění).

Pronájem skákacího hradu do školky ve Svitavách na pasování školáků. Proškolená obsluha se postará o řádné ukotvení a bezpečný provoz atrakce. Provozu profesionální kvalitní certifikované atrakce od českého výrobce, které jsou pod neustálým dohledem výrobce s pravidelnými ročními kontrolami. Splňují veškeré bezpečnostní normy a lze je tedy provozovat i ve školských zařízeních bez rizik postihů. Neprovozujeme čínské a šusťákové atrakce.

Výhody skákacích hradů s naší obsluhu:

  • certifikované profi atrakce z kvalitního PVC
  • česká výroba, dohled výrobce, pravidelné servisní kontroly
  • pojištění, revize, certifikace
  • proškolená obsluha se ostará o bezpečný provoz
  • doprava o celé ČR (vše je jen otázkou rozpočtu)

 

Pohyb na skákacích hradech podporuje také zdravý vývoj. Díky těmto fyzickým aktivitám se děti učí zvládat své tělo a zlepšují své pohybové schopnosti.

Další významnou výhodou provozování skákacích hradů ve školách a školkách je rozvoj sociálních dovedností. Skákací hrady přinášejí dětem možnost hrát si společně, sdílet radost ze skákání a navazovat nové přátelství. Skupinové aktivity na skákacích hradech podporují komunikaci, spolupráci a respekt k ostatním. Děti se učí vzájemnému soužití, řešení konfliktů a budování sociálních vazeb. Tato interakce při skákání na hradech přispívá k rozvoji sociálních dovedností, které jsou důležité pro jejich budoucí život.

Odborný dohled při provozování skákacích hradů ve školách a školkách je klíčovým faktorem z hlediska bezpečnosti a vzdělávání dětí. Kvalifikovaní instruktoři zajišťují, že děti jsou vždy pod dohledem a v bezpečném prostředí. Jsou schopni reagovat na případné nebezpečí nebo rizika a poskytnout dětem odpovídající podporu a vedení. 

Pronájem skákací hrad Svitavy